ablace

Význam

  1. (v geologii) zmenšení hmoty povrchu materiálu mechanickým působením povětrnostních vlivů (tání, odpaření, odvátí, působení deště apod.)
  2. (v lékařství) odstranění hmoty za pomocí vysokoteplotní metody, např. laserem nebo atmosferickým třením
    • Jako perspektivní se jeví rovněž možnost provedení ablace za pomoci laseru nebo fokusovaného ultrazvuku.[1]
  3. (v lékařství) odstranění části těla operací

Překlad

  1. zmenšení hmoty

  2. odstranění hmoty

  3. odstranění části těla

Synonyma

  1. amputace, exartikulace, odoperování

Související

Dělení

  • ab-la-ce