ablaut

Význam

  1. (v jazykovědě) změna/střídání vokalických fonémů v kořenech slov při flexi
    • Bez ablautů by nemohla existovat tzv. silná (či chcete-li nepravidelná) německá či anglická slovesa – o starořečtině či semitských jazycích nemluvě. Jedním z mnoha příkladů ablautu v češtině jsou slova chodit, chůze, procházet.

Překlad

Synonyma

  1. (dříve) střída, (zastarale) kmenostup

Související

Dělení

  • ab-laut