abeceda

abeceda Význam množina písmen označujících hlásky; písmena v abecedě jdou za sebou v určeném pořadí základní informace pro určitý obor abeceda mladého technika Překlad afrikánština:…

abbé

abbé Význam duchovní v katolické církvi, který nepůsobí v žádném církevním úřadu Pak zpustlý park to francouzského střihu, jak maloval jej Fragonard a Watteau, kam…