forma

Význam

 1. prostorové vlastnosti určitého objektu určené jeho hranicí resp. obrysem
 2. soubor charakteristických vlastností komplexního díla, umožňující jeho zařazení do určité kategorie
  • hudební forma
  • literární forma
 3. (přeneseně) aktuální schopnost (jedince) vykonávat určité akce
  • Dnes nejsem ve formě.
 4. předmět s dutinou určité formy (1), sloužící pro vytváření výrobků vpravením hmoty dovnitř

Překlad

 1. tvar

Synonyma

 1. tvar, podoba
 2. kondice
 3. matrice

Související

Dělení

 • for-ma