hovor

hovor

Význam

  1. výměna mluvených slov mezi dvěma či více osobami, které střídavě mluví a poslouchají se
  2. hovor (1) vedený prostřednictvím telefonu

Překlad

  1. konverzace

  2. telefonát

Synonyma

  1. konverzace, řeč, rozhovor, rozmluva, dialog, debata, diskuse, jednání, rokování
  2. telefonát

Související

Dělení

  • ho-vor