na

Význam

 1. (na + lokál) označuje polohu na povrchu něčeho
  • Na stole leží čtyři kancelářské sponky.
  • Jeden z obrazů již nevisel na zdi, nýbrž byl opřený o pohovku.
 2. (na + akuzativ) označuje pohyb směrem na povrch něčeho
  • Položila na televizor zelený kolíček na prádlo. Co tím myslela?
 3. (na + akuzativ) vyjadřuje účel, cíl či směřování činnosti
  • Jdeš s námi na pivo?
  • Na takovou opičárnu se vám já můžu klidně vykašlat.
  • Zašli jsme do muzea na prohlídku slavných sbírek.
 4. (na + lokál) vyjadřuje účel činnosti nebo věci
  • Měl ho na starosti.
 5. (na + akuzativ) vyjadřuje prostředek, nástroj činnosti
  • Hrála na piano.
 6. (na + akuzativ) vyjadřuje časové určení
  • Na podzim padá listí se stromů.
 7. (na + akuzativ) vyjadřuje pohnutku, popud
  • Neotevřu na zvonění, na klepání, na volání, na hvízdání, na kopání do dveří, listonoška, kamarádi, snoubenka i pojišťovák tomu, že teď nejsem doma uvěří[1]
 8. (na + lokál) nahrazuje předložku v
  • Na sále je k dispozici občerstvení.
 9. (na + akuzativ) zdůrazňuje určité přibližné množství
  • Takových případů je známo na tisíce.

Překlad

 1. na povrchu

 2. směrem na povrch

  • angličtina: on, onto
  • francouzština: sur
  • italština: su
  • němčina: auf
  • polština: na
  • ruština: на
  • slovenština: na
 3. účel

  • angličtina: for
  • francouzština: pour
  • italština: per
  • němčina: für
  • slovenština: na
 4. určení času

  • angličtina: in
  • francouzština: à, en
  • slovenština: na
 5. popud, pohnutka, původce děje

Synonyma

 1. tumáš, prosím

Související

Dělení

 • na