osoba

Význam

 1. člověk
  • Při nehodě dvě osoby zahynuly a jedna byla vážně zraněna.
 2. (v právu) nositel právní osobnosti; ten, kdo na základě práva způsobilost k právům a povinnostem
  • Zřídí-li někdo právo nebo uloží-li povinnost tomu, co osobou není, přičte se právo nebo povinnost osobě, které podle povahy právního případu náleží.[1]
 3. mluvnická kategorie rozlišující původce děje
  • Druhá osoba množného čísla má koncovku -te. Tedy čtete.

Překlad

 1. člověk

 2. právní subjekt

 3. mluvnická kategorie

Synonyma

Související

Dělení

 • oso-ba