strana

Význam

 1. bok předmětu, například krabice; přeneseně místo blíže okraji
  • Dej tu věc na stranu!
 2. svrchní nebo spodní plocha listu papíru
  • strana knihy; strana časopisu; Hledaný text je na straně 56.
 3. politické uskupení lidí, jejichž názory na předměty veřejného zájmu (např. vedení státu) jsou si blízké
  • Jakou stranu budeš volit?
 4. účastník jednání zastávající určitý názor
  • Obě strany se dohodly na kompromisním řešení.
 5. v dobách socialismu synonymum pro KSČ
  • Nebyl ve straně, tak tu pozici nedostal.

Překlad

 1. bok nebo okraj předmětu

 2. plocha listu papíru

 3. uskupení lidí s blízkými názory

 4. účastník jednání

Synonyma

 1. (zkratka) str., s.
 2. politická strana, (hovorově) partaj
 3. (hovorově) partaj

Související

Dělení

 • stra-na