trojjediný

Význam

  1. mající tři podoby, formy, ovšem jedinou podstatu, bytost
    • „Moje úloha je trojjediná. Nejenom, že prezentuji stanoviska pana prezidenta, já také tato stanoviska bráním a bráním pana prezidenta.“ (Jiří Ovčáček)[1]
    • Jako na zemi vede pro věřícího cesta k svátostem zástupem kazatelů, zpovědníků, duchovnich učitelů, tak v nebi ubírá se vykoupená a očištěná duše sbory světců a mučedníků po vznešeném schodišti hierarchickém až k trojjedinému Bohu.[2]

Překlad

Synonyma

Související

Dělení

  • troj-je-di-ný