varianta

Význam

  1. (varianta + genitiv) existující či možná situace, objekt či akce s poněkud odlišnými vlastnostmi
    • Jinou variantu výslovnosti mluvnice nepřipouští.
  2. (v jazykovědě) jedna z více forem téhož lexému
    • Varianty slov v češtině dělíme na hláskové, tvaroslovné a slovotvorné.

Překlad

  1. možná situace, objekt či akce

Synonyma

  1. obměna, alternativa, možnost

Související

Dělení

  • va-rian-ta