vesnický

Význam

  1. týkající se vsi nebo vesnice
    • Lid vesnický přestupoval sice k víře katolické, ale podněcován šlechtou, setrvával při učení Luthrově.[1]
    • [Babička] Nežila osamotnělá ve své chaloupce; všichni obyvatelé vesničtí byli bratřími jí a sestrami, ona jim byla matkou, rádkyní, bez ní se neskončil ani křest, ani svatba, ani pohřeb.[2]

Překlad

Synonyma

  1. (zastarale, básnicky) veský

Související

Dělení

  • ve-s-nic-ký