vlastnictví

Význam

  1. (řidčeji) hmotné či nehmotné statky, které patří určité osobě či subjektu
  2. vztah určité osoby či subjektu (tj. vlastníka) ke svému vlastnictví (1)

Překlad

  1. majetek

  2. vlastnění

Synonyma

  1. majetek, jmění
  2. vlastnění, držba

Související

Dělení

  • vlast-nic-tví