zanedbat

Význam

 1. nevěnovat něčemu potřebnou pozornost
  • Tohle je velmi naléhavé a důležité – tak to, prosím tě, nezanedbej.
  • Hrubě zanedbali své povinnosti.
 2. záměrně nevěnovat něčemu pozornost (např. pro zjednodušení modelu či sdělení)
  • Při řízení automobilu nemá konečná rychlost světla praktický vliv a je možno ji zanedbat.

Překlad

 1. věnovat nedostatečnou pozornost

 2. záměrně nevěnovat pozornost

Synonyma

 1. ošidit, opominout

Související

Dělení

 • za-ne-d-bat