zasypávat

Význam

  1. snižovat postupně viditelnost předmětu sypáním materiálu na jeho povrch, sypáním plnit původně volný prostor, např. jámu či otvor
    • Na pláži jsme se rády bavily tím, že jsme tatínka zasypávaly pískem tak, že mu posléze vyčnívala už jen hlava.
  2. (přeneseně, expresivně) zahrnovat, produkovat velké množství (nejčastěji slovních) projevů a cílit je směrem k někomu
    • zasypávat protivníka ranami, zasypávat zetě nadávkami

Překlad

Synonyma

Související

Dělení

  • za-sy-pá-vat