zbytek

Význam

 1. zbývající část (konkrétně i abstraktně)
  • Dortu zůstal už jen titěrný zbytek – to už také mohli dojíst, že? Asi se jim nechtělo mýt nádobí…
  • Stalinismus tudíž nezačal „převratem“ v únoru 1948, ale už tzv. bolševizací strany koncem dvacátých let. Tento eufemismus prakticky znamenal stalinizaci, vyčištění strany od zbytků sociálnědemokratické tradice („šmeralismu“) a její přeměnu v disciplinovanou sektu.[1]
  • Splnil úkol beze zbytku.
 2. (v matematice) celočíselná hodnota, kterou je nutno odečíst od dělence pro dosažení dělitelnosti určitým dělitelem v oboru celých čísel
  • dělení se zbytkem

Překlad

 1. zbývající část

 2. celočíselná hodnota

Synonyma

 1. zůstatek, pozůstatek, ostatek, reziduum

Související

Dělení

 • zby-tek