zdvihat

Význam

  1. působením síly vzdalovat od středu Země či přibližovat k obloze
    • Vzpěrač zdvihá činku nad hlavu.
    • Ty, Barunko, nekrč nos jako králík, k čemu pak bys byla. Vilímku, nezdvihej ustavičně ramena, jako husa křídla, když jí vypadne brk![1]
    • Mecenáš klekl a zdvihaje ruce k majiteli ornátu slavnostně oznamoval: „Zde velekněz měsíční poesie, náš arcivěštec..“ Blankytný a mecenáš naslouchali s dechem utajeným, s výrazem, jako by polykali rajské pokroutky; časem vzdychali blaženě nebo zdvihali oči k nebesům jako u vytržení nebo stírali slzy rozkoše, které jim perlily po nadšených tvářích.[2]

Překlad

Synonyma

  1. zvedat

Související

Dělení

  • zdvi-hat