zeman

Význam

  1. nejdříve svobodný zámožný majitel pozemků, poté obecně příslušník české, polské a uherské šlechty, poté příslušník pouze nejnižší šlechty a nakonec nejúžeji příslušník nejnižší šlechty sídlící na venkovském dvoře a živící se na rozdíl od rytíře zemědělstvím či ve vrchnostenské správě
    • V průběhu 15. století vrstva zemanů zřetelně slábla a stávala se klientelou bohatých panských rodů nebo se stěhovala do měst.
  2. (přeneseně, expresivně) bohatý statkář
    • Byl to velký boháč a zeman, patřilo mu celé okolí.

Překlad

  1. příslušník nižší šlechty

Synonyma

  1. vladyka
  2. velkostatkář

Související

Dělení

  • ze-man