zkoumat

Význam

  1. podrobně, se zájmem zjišťovat vlastnosti, zvláště zrakem
  2. podrobovat vědeckým metodám

Překlad

  1. ohledávat

  2. studovat

Synonyma

  1. ohledávat, vyšetřovat
  2. studovat, bádat

Související

Dělení

  • zkou-mat