žehnat

Význam

  1. (žehnat + někomu/něčemu) (v náboženství) udílet požehnání
  2. (žehnat + někomu) (knižně) vroucně děkovat, blahořečit, velebit

Překlad

  1. udílet požehnání

  2. děkovat

Synonyma

Související

Dělení

  • žeh-nat