aberace

Význam

 1. odchylka od normálu
 2. (v astronomii) zdánlivé odchýlení světelného paprsku způsobené pohybem Země
 3. (v biologii) odchylka od průměrných vlastností a znaků jedné generace
 4. (v lékařství) sexuální úchylka
 5. (ve fyzice) odchylka od ideálního zobrazení čočkou způsobená závislostí ohniskové vzdálenosti čoček na vlnové délce světla
 6. (ve fyzice) odchylka směru toku světelných paprsků procházejících okrajem čočky od toku světelných paprsků procházejících poblíž osy čočky
 7. (v právu) druh omylu v trestním právu

Překlad

Synonyma

 1. odchýlení, úchylka
 2. aberace světla, roční aberace, hvězdná aberace
 3. chromozomová mutace, chromozomová aberace
 4. sexuální deviace, parafilie
 5. chromatická vada, chromatická aberace, barevná vada
 6. sférická aberace

Související

Dělení

 • abe-ra-ce