podoba

Význam

  1. soubor vnějších charakteristických znaků předmětu nebo člověka
  2. shoda vnějších charakteristických znaků
  3. způsob vnějších projevů

Překlad

  1. soubor znaků

  2. shoda znaků

  3. způsob projevů

Synonyma

  1. tvar, forma, vzhled, vzezření, fyziognomie
  2. podobnost

Související

Dělení

  • po-do-ba