rod

Význam

 1. společenství všech živých i mrtvých potomků jedněch prarodičů
 2. sociálněekonomická skupina jedinců blízkých narozením
 3. (v biologii) taxonomická jednotkaskupina nejblíže příbuzných druhů
 4. původ, typ předků, z nichž jedinec pochází
  • Je prostého rodu.
 5. (v jazykovědě) jmenný rod, gramatická kategorie jmen
 6. (v jazykovědě) slovesný rod, gramatická kategorie sloves

Překlad

 1. společenství potomků jedněch rodičů

 2. sociálněekonomická skupina lidí blízkých narozením

 3. taxonomická jednotka

 4. původ

 5. gramatická kategorie jmen

 6. gramatická kategorie sloves

Synonyma

 1. rodina, dynastie, pokolení, plemeno, plémě, krev
 2. kmen, plemeno, plémě, národ
 3. genus
 4. původ
 5. genus
 6. genus verbi

Související

Dělení

 • rod