plemeno

Význam

  1. soubor všech jedinců určitého druhu zvířat se společnými význačnými rysy
    • Plemeno psů lze často určit na první pohled.
  2. soubor lidí zahrnující všechny živé i mrtvé potomky jedněch prarodičů

Překlad

  1. plemeno zvířat

  2. lidský kmen

Synonyma

  1. rasa, (zastarale) ráce
  2. kmen, pokolení, rod, krev, (knižně) plémě

Související

Dělení

  • ple-me-no